Geschäftsbrief Niederländisch

Beispiel Geschäftsbrief Niederländisch Schreiben

Geachte heer/mevrouw,

Wij schrijven u in verband met onze bestelling van [product/dienst], die wij op [datum] bij uw bedrijf hebben geplaatst. Helaas moeten wij deze bestelling annuleren vanwege [reden].

Wij begrijpen dat dit voor u wellicht vervelend is en bieden onze excuses aan voor het ongemak. Graag willen wij met u bespreken hoe wij dit zo goed mogelijk kunnen oplossen.

Wij verzoeken u vriendelijk om ons zo spoedig mogelijk te laten weten of de annulering van onze bestelling mogelijk is en wat de eventuele kosten hiervoor zijn.

Indien er sprake is van een contractuele of juridische kwestie, willen wij u vriendelijk verzoeken om ons hierover te informeren. Wij zijn bereid om samen met u naar een passende oplossing te zoeken.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam]

Erklärung:

 • Anrede: Hier wordt de ontvanger van de brief aangesproken. Gebruik ‚Geachte heer/mevrouw‘ als u de naam van de ontvanger niet kent.
 • Inleiding: Hier wordt het doel van de brief uitgelegd, namelijk het annuleren van een bestelling.
 • Reden: Hier wordt uitgelegd waarom de bestelling geannuleerd moet worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat het product niet meer nodig is, omdat er iets mis is met de bestelling of omdat er een andere reden is.
 • Excuses: Hier biedt u uw excuses aan voor het ongemak dat de annulering met zich meebrengt.
 • Vervolg: Hier geeft u aan dat u graag samen met de ontvanger naar een oplossing zoekt.
 • Vraag om reactie: Hier vraagt u de ontvanger om zo snel mogelijk te laten weten of de annulering mogelijk is en wat de kosten zijn.
 • Contractuele of juridische kwestie: Hier geeft u aan dat u bereid bent om samen met de ontvanger naar een passende oplossing te zoeken als er sprake is van een contractuele of juridische kwestie.
 • Afsluiting: Hier wordt de brief afgesloten en wordt uw naam vermeld.
  Geschäftsbrief Deutschunterricht

Opmaak:

 • : Hier wordt aangegeven dat het om een kopje gaat.
 • : Hiermee maakt u alinea’s in de tekst.
 • : Hiermee maakt u tekst vetgedrukt.
  1. : Hiermee maakt u een genummerde lijst.

  2. : Hiermee maakt u een horizontale lijn om verschillende delen van de brief van elkaar te scheiden.
  3. : Hiermee kunt u tabellen maken om informatie overzichtelijk weer te geven.

   Der Geschäftsbrief Niederländisch ist ein wichtiger Teil der Geschäftskommunikation mit niederländischen Unternehmen. Er erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um sicherzustellen, dass er professionell und effektiv ist.

   Teile des Geschäftsbriefs Niederländisch

   Der Geschäftsbrief Niederländisch besteht aus mehreren Teilen, die alle eine wichtige Funktion erfüllen:

   1. Adressblock – enthält die Adresse des Empfängers und Absenders
   2. Datum – das Datum, an dem der Brief geschrieben wird
   3. Referenz – optional, aber nützlich für die Verfolgung von Korrespondenz
   4. Betreffzeile – eine kurze Zusammenfassung des Inhalts des Briefes
   5. Anrede – die richtige Anrede für den Empfänger
   6. Einleitung – eine kurze Einführung in den Zweck des Briefes
   7. Hauptteil – der eigentliche Inhalt des Briefes
   8. Schluss – eine Zusammenfassung und Abschluss des Briefes
   9. Unterschrift – die Unterschrift des Absenders

   Beispieltabelle der Teile des Briefes

   Teil des Briefes Beschreibung
   Adressblock Enthält die Adresse des Empfängers und Absenders
   Datum Das Datum, an dem der Brief geschrieben wird
   Referenz Optional, aber nützlich für die Verfolgung von Korrespondenz
   Betreffzeile Eine kurze Zusammenfassung des Inhalts des Briefes
   Anrede Die richtige Anrede für den Empfänger
   Einleitung Eine kurze Einführung in den Zweck des Briefes
   Hauptteil Der eigentliche Inhalt des Briefes
   Schluss Eine Zusammenfassung und Abschluss des Briefes
   Unterschrift Die Unterschrift des Absenders

   Häufig gestellte Fragen

   Welche Sprache sollte für den Geschäftsbrief Niederländisch verwendet werden?

   Der Geschäftsbrief sollte in der niederländischen Sprache verfasst werden, um sicherzustellen, dass er von den Empfängern verstanden wird.

   Wie sollte die Anrede im Geschäftsbrief Niederländisch aussehen?

   Die Anrede im Geschäftsbrief sollte höflich und respektvoll sein. Eine übliche Anrede ist „Geachte heer/mevrouw“ (Sehr geehrter Herr/Frau).

   Wie sollte der Geschäftsbrief Niederländisch formatiert werden?

   Der Geschäftsbrief sollte in einem professionellen Format verfasst werden, das übersichtlich und leicht zu lesen ist. Eine klare und prägnante Schriftart sollte verwendet werden, und der Brief sollte in Abschnitte unterteilt sein, um die Lesbarkeit zu verbessern.

   Wie wichtig ist die Betreffzeile im Geschäftsbrief Niederländisch?

   Die Betreffzeile ist ein wichtiger Teil des Geschäftsbriefs, da sie dem Empfänger schnell und präzise mitteilt, worum es im Brief geht. Eine klare und prägnante Betreffzeile kann dazu beitragen, dass der Brief schnell und effektiv bearbeitet wird.

   Wie sollte der Geschäftsbrief Niederländisch abgeschlossen werden?

   Der Geschäftsbrief sollte höflich und respektvoll abgeschlossen werden. Eine übliche Schlussformel ist „Met vriendelijke groet“ (Mit freundlichen Grüßen), gefolgt von der Unterschrift des Absenders.